Welkom bij HorecaHerstelt.nl

Horeca Herstelt lanceert schuldsaneringsinitiatief voor horecaondernemers met coronaschulden.

Rotterdam, 9 mei 2022 –

Horecaondernemers die zwaar hebben geleden onder de coronacrisis krijgen vanaf vandaag ondersteuning van Horeca Herstelt (www.horecaherstelt.nl) bij het saneren van de schuldenlast die zij tijdens en voorafgaand aan de coronacrisis hebben opgebouwd. Horeca Herstelt is een initiatief van een team van professionele horeca adviseurs en herstructureringsexperts met ervaring in het begeleiden van schuldenreductie voor het Nederlandse MKB. 

De horeca is één van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. Veel ondernemingen liggen wakker van de openstaande bedragen bij onder andere de Belastingdienst. Het moment van terugbetalen van de openstaande rekeningen en schulden komt steeds dichterbij: vanaf oktober 2022 moeten ondernemers die schulden gaan terugbetalen. ABN AMRO* becijferde dat de gemiddelde belastingschuld tussen februari en augustus 2021 met 38% – 50% steeg: van €205.000 naar €309.000 voor hotels en van €55.000 naar €76.000 voor restaurants. Veel horecaondernemingen hebben naast de belastingschuld ook huurschulden en schulden bij andere geldverstrekkers (zoals banken) waardoor de druk op de kasstromen nog hoger is. Zo geeft 22% van de horecabedrijven aan een totale schuldenlast te hebben die problematisch is voor het bedrijf**. 

Horeca Herstelt is opgezet om horecaondernemers uit dit dal met coronaschulden te helpen en om daarna weer als gezonde onderneming verder te gaan zonder jarenlang gebukt te hoeven gaan onder een zware schuldenlast. Horeca Herstelt helpt horecaondernemers daarbij door het opstellen van een schuldeisersakkoord met hun schuldeisers en de Belastingdienst. Daarvoor staan diverse juridische herstructureringsinstrumenten ter beschikking en ook hanteert de Belastingdienst in 2022 tijdelijk ruimhartig beleid voor het saneren van belastingschulden. 

Gerard Hekkelaan, mede-eigenaar van HorecaAdviesBureau.nl en één van de initiatiefnemers van Horeca Herstelt licht het samenwerkingsverband toe: “Wij willen de horecabranche bewust maken van de mogelijkheden om oude schulden te saneren. Wij hebben een allround A tot Z samenwerking opgezet met professionele partijen die ervaring hebben met schuldsaneringen en horecaondernemers begeleiden in dit proces zodat zij hun focus kunnen leggen op hun bedrijf.”

Pieter christiaan van Prooijen, herstructureringsexpert en partner bij Hermes Advisory: “Veel ondernemers kijken nu de coronacrisis voorbij is en de steunmaatregelen worden afgebouwd nog steeds naar de overheid voor hulp. Door MKB ondernemers te faciliteren bij het benutten van de verschillende juridische schuldsaneringsmogelijkheden wordt de huidige schuldenproblematiek structureel opgelost. Dat maakt ondernemers, maar ook de economie als geheel weerbaarder om toekomstige schokken op te vangen, zodat de hoge inflatie en de stijgende grondstoffenprijzen.”

Horecaondernemers die Horeca Herstelt willen inschakelen kunnen zich aanmelden via het contactformulier op www.horecaherstelt.nl. Na een Quick Scan krijgen zij een ervaren financiële adviseur toegewezen die hen begeleidt in het schuldsaneringstraject voor een vaste prijs (ondernemers betalen het tweede deel van de vergoeding alleen bij een succesvolle sanering). Horeca Herstelt maakt bij het begeleiden van het proces gebruik van de nieuwe herstructureringstool WHOA WorkFlow Systems (www.whoa.systems) waardoor de kosten van het traject beheersbaar blijven en het traject versneld wordt. Al meer dan 50 ondernemers hebben zich voor de officiële lancering aangemeld bij Horeca Herstelt en doorlopen op dit moment het traject. 

*: Bron: ABN AMRO sectorprognose Leisure, 7 april 2021 (“Druk op marges en koopkracht remt herstel leisure sector”). 

**: Bron: Conjuctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeten begin Q3 2021.